In dit boek spreekt Adelaide op een invoelbare wijze over haar ziel, ego en geest en hoe zij belangrijke lessen tot zich heeft genomen.

Wie ben jij? Denk je nu aan een functie, eigenschappen, je lichaam, een oordeel? Is dit je ego die spreekt? Of je ziel? Wat hebben de geest, het bewustzijn of de vijf elementen hiermee van doen? Samen met Adelaide leer je je stil te maken, maak je contact met de bron en kom je achter jouw waarheid.

Download een inkijk exemplaar
of ga naar BoekSucces.nl


Ware vrijheid vind je in de zoektocht naar jezelf

AdELAIDE GEURTSE

De auteur

De behoefte om een boek te schrijven is ontstaan uit ongenoegen en onbegrip ten aanzien van heersende maatschappelijke en juridische normen.
Begrijpelijk en aanvaardbaar is voor mij dat binnen de omlijning van een maatschappij orde en regels in de vorm van wetten dienen te worden aanvaard en gerespecteerd. Kaders bieden duidelijkheden, structuren kunnen door haar begrenzing rust en veiligheid bieden. Tevens kunnen kaders beklemmend zijn, onveilig, rusteloosheid creëren en creatief dodend zijn.

Ieder mens bezit een dosis talenten en zij zijn zichzelf verplicht om tijd en ruimte te ontwikkelen om hun talenten vorm te kunnen geven. Eén van mijn talenten heeft de naam: “Vrijheid”.
Mijn vrijheid is begonnen bij een zoektocht naar mijzelf, die vele jaren heeft geëist. Uiteindelijk ontdekte ik dat “Vrijheid” voor mij het volgende betekende: “mijzelf mogen zijn, mijzelf mogen ontplooien, mijn eigen gekozen weg mogen volgen en mijn naasten lief te hebben. Hierbij telkens heersende wetten respecterend”. Een liefdevolle leerweg bracht mij uiteindelijk bij mijn innerlijke, daar waar voor mijn vrijheid ruimte en acceptatie heerst.

Download een inkijk exemplaar

Write A Comment